במעלה הדרך

במעלה הדרך
בעריכת יהודה ארז, הוצאת עיינות, 1965

בספר זה רוכזו מאמרים, נאומים והרצאות מאת ראש הממשלה ושר הביטחון. בספר חמש מאות עמודים ובו מדורים הנוגעים בנושאים הבאים: אדמה, מים, פיתוח, כלכלה ומשק, בעיות המדינה, ענייני חוץ וביטחון, המדינה והעם, בנתיבות התנועה.