ברית אדמה

ברית אדמה
הוצאת תרבות וחינוך, 1969

בספר זה רוכזו כתביו של לוי אשכול הנוגעים לסיפור התיישבות האלף בגוש הקישון, פעולותיו כמנהל חברת ניר, יוזמת ההתיישבות בחל לכיש ועוד. בספר 328 עמודים.