אשכול: ביוגרפיה

שם הספר אשכול ביוגרפיה
יוסי גולדשטיין, הוצאת כתר, 2003