אהרון אוזן ז"ל

אהרון אוזן ז"ל
ממייסדי יד לוי אשכול

חבר הכנסת ושר, חי בשנים 2007-1924. היה חבר הכנסת השישית בסיעת המערך בראשותו של אשכול ונתמנה בממשלתו כסגן שר החקלאות.

נולד בתוניסיה וב-1949 עלה לישראל והיה ממקימי מושב גילת בנגב, מזכיר וגזבר המושב ונציגו בגופים אזוריים והתיישבותיים.

היה חבר הכנסת השישית והכנסת העשירית ובתוך כך שימש בתפקידים שונים בממשלות ישראל כסגן שר במשרדי החקלאות והעלייה והקליטה וכשר במשרדי החקלאות, התקשורת, העבודה והרווחה והעלייה והקליטה.

בשנים 1972-1969 היה מזכיר תנועת המושבים. עמד שנים ארוכות בראש הפדרציה הספרדית בישראל. לאחר פרישתו מן החיים הציבוריים, עמד בראש חברת אפרופים.