שמחה סורוקר ז"ל

שמחה סורוקר ז"ל
ממייסדי יד לוי אשכול

כלכלן ומנהל, חי בשנים 2004-1927. היה הממונה על התקציבים בתקופת כהונתו של לוי אשכול כשר האוצר.

נולד בירושלים, היה בוגר המחזור הראשון של החוג לכלכלה באוניברסיטה העברית ולחם בעיר בתקופת מלחמת העצמאות. עם הקמת המדינה היה מראשוני העובדים באגף התקציבים של משרד האוצר ובגיל 29 נתמנה כממונה על התקציבים.

בשנים 1968-1964 שימש כציר כלכלי בשגרירות ישראל בבריטניה ועם שובו נתמנה כמנהל כללי של משרד התקשורת. עם פרישתו מן השירות הציבורי היה מנהלו הכללי של בנק איגוד וקיים פעילות ציבורית כחבר הוועד המנהל של אוניברסיטת תל אביב, חבר הוועדה לתכנון ולתקצוב במועצה להשכלה גבוהה.