משה זנבר ז"ל

משה זנבר ז"ל
ממייסדי יד לוי אשכול

כלכלן ומנהל, חי בשנים 2012-1926. היה בפקידות הבכירה של משרד האוצר ובתוך כך הממונה על התקציבים בשנות כהונתו של אשכול כראש הממשלה.

זנבר נולד בהונגריה בשנת 29 במרס 1926. הוריו שלמה ומרים זנדברג נספו במלחמת העולם השנייה והוא נלקח אל מחנה העבודה דכאו.
בשובו לביתו החל בלימודי כלכלה והצטרף לתנועת העובד הציוני ושימש בה כראש מחלקת הכשרה. בשנת 1948 עלה לישראל ולחם ונפצע בקרבות מלחמת העצמאות.

למד סטטיסטיקה, כלכלה וסוציולוגיה באוניברסיטה העברית וקיבל תואר מוסמך. בתוך כך עבד במכון למחקר חברתי-שימושי ובשנים 1958-1956 היה סגן מנהל המכון.
לאחר מכן הצטרף למשרד האוצר ועבד תחת השרים לוי אשכול ופנחס ספיר בשורת תפקידים מקצועיים, האחרונים שבהם כממונה על התקציבים וכיועץ כלכלי לשר. לצידו של ראש הממשלה אשכול פעל בהתווית המדיניות הכלכלית לאחר מלחמת ששת הימים.

בשנים 1971-1970 שימש שר המסחר והתעשייה בפועל ובשנים 1976-1971 היה נגיד בנק ישראל. עם תום כהונתו עמד במשך ארבע שנים בראש הוועדה לענייני השלטון המקומי ('ועדת זנבר'). עמד בראש חברות בתחומי הבנקאות, התעשייה והביטוח ובשנים 1995-1988 יושב ראש בנק לאומי לישראל.

משנות השישים ועד לפטירתו החזיק בתפקידים ציבוריים שונים: יושב ראש הנהלת הבימה, נשיא מוזיאון ינקו-דאדא, יושב ראש חבר הנאמנים של המכללה למנהל, יושב ראש מועצת תיאטרון היידישפיל ועוד.
עוד היה מראשי הארגונים לרווחת ניצולי השואה: ממייסדי מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל, ממייסדי הקרן לרווחת נפגעי השואה, גבר ויושב ראש הנהלת ועידת התביעות העולמית.

משה זנבר נפטר בתאריך 1 באוקטובר 2012.