דוד קלדרון ז"ל

דוד קלדרון
ממייסדי יד לוי אשכול

כלכלן ומנהל בכיר, חי בשנים 1991-1915. היה מנהל מחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית בתקופת כהונתו של לוי אשכול כיושב ראש המחלקה.

נולד ביוגוסלביה ועלה לארץ ישראל בנעוריו ב-1933. בשנים 1953-1934 היה תושב בית שערים בעמק יזרעאל ועבד כגזבר פנים וגזבר חוץ.

שירת כנוטר במשטרת המנדט הבריטי ועם קום המדינה עבד במנהל מקרקעי ישראל. לאחר מכן עבר לעבוד בסוכנות היהודית וב-1967 סיים את תפקידו כמנהל מחלקת ההתיישבות ונתמנה כמנהל כללי של בנק החקלאות.

היה חבר פעיל בשורות מפלגת פועלי ארץ ישראל, ראש מטה הבחירות המפלגתי ב-1965 וראש מחלקת הארגון של המפלגה החל ב-1966.