אפרים בן-ארצי ז"ל

אפרים בן ארצי
ממייסדי יד לוי אשכול

מנהל בכיר ואלוף בצה"ל, חי בשנים 2001-1910. היה מבכירי צה"ל בתקופת הקמתו ולימים החליף את לוי אשכול בתפקידו כמנהל מקורות.

כנער עלה ב-1924 עם משפחתו לארץ ישראל. היה חבר ארגון ההגנה ובתקופת מלחמת העולם השנייה התגייס לשורות הצבא הבריטי והיה בעל הדרגה הבכירה ביותר מקרב מגויסי הישוב היהודי. בשובו לארץ נתמנה ב-1947 למנהל החברה לפיתוח צפת ועם הקמת צה"ל נקרא להיות ממייסדי אגף האפסנאות. היה סגן ראש האגף (1948) וראש האגף (1952-1950). בשנים 1949-1948 היה לנספח הצבאי הראשון של ישראל בצפון אמריקה. לאחר שחרורו בדרגת אלוף, שימש בשורת תפקידים בכירים כמנהל חברת מקורות (1955-1952) וכמנהל חברת התעופה אל על (1967-1956). ב-1968 שימש נציגו של ראש הממשלה אשכול למשא ומתן עם הממשל האמריקני בדבר הקמת מתקן התפלת מים בישראל. בתפקידיו לאחר מכן היה מנהל תשלובת ערד, מנהל כללי של חברת עמידר ומילא תפקידים ציבוריים בתחומים שונים.