אסף אגין ז"ל

אסף אגין
ממייסדי יד לוי אשכול

היסטוריון צבאי, חי בשנים 2019-1930. יליד דגניה ב' ובנם של יחיאל אגין (הכט) ושרה צפתי-אגין, מראשוני הקבוצה. בשנות כהונתו של לוי אשכול כראש הממשלה, היה מזכיר דגניה ב' וקודם לכן גזבר הקבוצה.

אגין לחם במלחמת העצמאות ולאחר הקמת המדינה הדריך כשנתיים במושבי עולים. מאוחר יותר יצא כשליח תנועת איחוד הבונים אל אוסטרליה וניו זילנד ושהה שם כשנתיים. עם חזרתו ארצה חזר לפעילות במשק דגניה ב' והיה גזבר ומזכיר הקבוצה.

ב-1969 נבחר ליושב ראש אגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב, וב-1972 מונה למזכיר הארצי של הסתדרות הנוער העובד והלומד.

הקדיש שנים רבות למחקר היסטורי וצבאי, ובשנת 2001 התפרסם מחקרו שנערך בחוג ללימודי ארץ ישראל של אוניברסיטת חיפה, בנושא המערכה לבלימת הפלישה בעמק הירדן במאי 1948.