הודעת האבל של הסוכנות היהודית

עם הוודע דבר מותו של ראש הממשלה פרסמה הסוכנות היהודית את הודעת ההשתפות בצער הבאה:

התכנסנו הלומי יגון ואבלים על הסתלקותו ללא עת של ראש ממשלת ישראל.

הבית הזה שרוי בהרגשה של יתמות. כאן, בחדרים אלה, טווה לוי אשכול את חזון ההתיישבות ההמונית ועמד בראש מבצעיו. כגזבר הסוכנות היהודית גייס את העם היהודי סביב מדינת ישראל והביא להתנדבות כספית ללא תקדים, לביצור המדינה ולמפעלי העלייה והקליטה.

הוא בא אל הבית הזה לאחר עשרות שנים של שירות מבורך ורב מעללים בהתיישבות החקלאית, בארגונו של הפועל העברי, בחישול כוח המגן של היישוב, בביצור מכשיריו הכספיים, בגילוי מקורות המים של הארץ ובהכשרת הלבבות לציונות מגשימה.

פעלו בממשלת ישראל כשר החקלאות, שר האוצר, שר הביטחון וראש הממשלה היא מסכת מפוארת של חזון ומעש, תנופת עשייה, מבצעים אדירים אשר שינו את מפת הארץ, קליטה המונית, בנייה ופיתוח בממדים רחבים, חישול כוחו של צה"ל (צבא ההגנה לישראל) ועמידה אמיצה וגאה בשער האומות.

לוי אשכול היה מבחירי בניה ומגדולי נאמניה של התנועה הציונית. הוא תרם תרומה רבת ערך לתנועה בכל מאבקיה ונפתוליה. הוא היה מראשי בוניה ומתומכיה בעת מצוקה וסער, ועמד לימינה עד ליומו האחרון.

הוא היה איש השורשיו היהודית אשר הגה, יזם וביצע שורה של מפעלים לליכוד העם היהודי כולו סביב מדינת ישראל.

לוי אשכול היה קנאי גדול למעשה היוצר, איש האחדות, הליכותיו נועם ודרכיו שלום, גדול עצה ורב עלילייה.

בשעה חמורה זו למדינה נחוש ביתר שאת את העדרו כמלכד המחנה ומנהיג האומה. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים של תנועת התחייה, העם היהודי ומדינת ישראל.