זכויות שימוש באתר

יד לוי אשכול מציעה את המידע באתר מקוון זה (הטקסטים ו/או התמונות ו/או קטעי הוידאו ו/או קבצי הקול ו/או קבצי המלל או כל מידע אחר, המופיעים באתר זה) בכפוף לתנאים הבאים: 

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים היום בישראל, זכויות היוצרים בפרסומי יד לוי אשכול, כולל אלו המתפרסמים באתר זה, הן של העמותה. המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין, וכן ציטוט מתוך החומר המוגן באופן סביר. המצטט כאמור חייב על פי דין לציין כי מקור המידע הוא מאתר עמותת יד לוי אשכול. כמו כן, אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודה או בשמה, של העמותה ומטרותיה, בראשן הנצחת זכרו ופועלו של ראש הממשלה לוי אשכול.

אין להעתיק או להפיץ תמונה, תמונות או קטעים מתמונה בשום צורה ובשום אמצעי, לרבות אמצעי אלקטרוני או טכני, ללא אישור בכתב מנציגי העמותה.

אם הופרו זכויות יוצרים על ידי שימוש בתצלומים, קטעים אודיו-ויזאוליים ו\או אחרים באתר, ההפרה נעשתה בתום לב. נודה לכל מי שיודיע על טעותנו ונתקנה באופן מיידי.