תחנות בחייו

לוי אשכול (1969-1895) כיהן כראש ממשלת ישראל בשנים 1969-1963. קודם לכן עמד בראש במפעלי ההתיישבות של המרכז החקלאי וההסתדרות הציונית, היה מבכירי ארגון ההגנה ומנהלו הראשון של משרד הביטחון וכיהן כגזבר הסוכנות היהודית וכשר האוצר.

בעמודים הבאים ניתן למצוא את קיצור תולדות חייו:

  • שנים מוקדמות: ציוני דרך בחייו עד לעלייתו לארץ ישראל ב-1914.
  • בתנועת העבודה: שנות השתלבותו בהנהגת הסתדרות הפועלים החקלאים, בארגון מפעל ההעברה מגרמניה, בהקמתה ובניהולה של חברת המים מקורות וכמזכיר מועצת הפועלים של תל אביב.
  • בחוג המפלגה: פועלו במוסדות הפועל הצעיר מַפָא"י (מפלגת פועלי ארץ ישראל) ועד להנהגת המערך ולהקמתה של מפלגת העבודה.
  • בארגון ההגנה ובהקמת צה"ל: כחבר המפקדה הארצית של ארגון ההגנה ובהנחת היסודות לפעילות צה"ל (צבא ההגנה לישראל) ומשרד הביטחון.
  • בראש מפעל ההתיישבות: בתפקידיו כראש מחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית וכשר החקלאות והפיתוח.
  • במשרד האוצר: כהונתו כשר האוצר בשנות ביסוסו של המשק בישראל.
  • במשרד הביטחון: כהונתו כשר הביטחון בשנות חיזוקו של מערך ההגנה וההתחמשות.
  • בראשות הממשלה: שנות כהונתו בהנהגת המדינה בצל התפתחויות חברתיות, מדיניות וביטחוניות.
  • בחוג המשפחה: לוי אשכול בחוג משפחתו - נשותיו, בנותיו ואחיו.