תמיכה במחקר היסטורי - לזכר מרים אשכול

תמונת ברירת מחדל
מלגת המחקר לשנת 2016 תוענק לזכרה של הגברת מרים אשכול ז"ל
20/12/2016

יד לוי אשכול תומכת בפעילות מחקרית ואקדמית לזכר לוי אשכול ולחקר מלחמת ששת הימים, מאבני היסוד של פעילות הארגון מיום היווסדו ב-1970. בשנה הנוכחית מוקדשת פעילות המחקר לתמיכה בעבודתו האקדמית של עמרי שפר-רביב העוסק בחקר מדיניות ממשלתו של לוי אשכול כלפי ניהול והתנהלות שטחי הגדה המערבית בשנים 1969-1967.

מרים אשכול, הנשיאה המייסדת של יד לוי אשכול, הקדישה מאמצים מרובים במשך ארבעה עשורים לקידום עבודות חקר אקדמיות לציון חייו ופועלו של ראש הממשלה לוי אשכול. במאמציה הממושכים להקמתו של בית לוי אשכול, ביקשה לראות בו מוסד המושך חוקרים ואנשי אקדמיה ללימוד דמותו וללימוד תרומתו הביטחונית והמדינית בכלל וסביב מלחמת ששת הימים בפרט.

עם פטירתה של הגברת מרים אשכול, הענקת התמיכה במחקר לשנה זו תוקדש לזכרה ותוענק לחוקר במסגרת ציון יום השלושים למותה, בחוג מוקירי זכרה.