ההולך לפני המחנה

תמונת ברירת מחדל
מערך בנושא חלוציות בפועלו של לוי אשכול - מפגשים לגילאי חט"ב / חט"ע

בפעילות זו יכירו התלמידים מהו חלוץ ומהו מעשה חלוצי. במהלך ההדרכה נכיר את פועלם של החלוצים בתקופת הקמתה של מדינת ישראל, נלמד על הקשיים שנקרו בדרכם ונעמוד על העקרונות שלאורם פעלו.

על ידי חיפוש משותף אחר מעשים פורצי דרך בתולדות הישוב והמדינה, ילמדו על דמותו ופועלו של לוי אשכול ויכירו מפעלים אלו וכיצד, אם בכלל, הם באים לידי ביטוי בחיי מדינת ישראל בהווה.