חזון ירוק

תמונת ברירת מחדל
מערך בנושא פיתוח הנגב ומשק המים - מפגשים לגילאי חט"ב / חט"ע

לוי אשכול הוא מהמנהיגים החשובים שצמחו לעם היהודי בתקופה המודרנית. מי היה ומה מייחד אותו ממנהיגים אחרים בני דורו? פעילות זו שמה דגש מיוחד על פועלו בהגשמת חזון הפרחת השממה.

דרך מחקר, משחק ודיון נלמד על המהלכים שהובילו להקמת חברת מקורות והערכים שעמדו מאחורי מפעל פיתוח הנגב.

התלמידים יבחנו בפעילות זו האם תפקידו של מנהיג מתחיל ונגמר בתחומי מדינה, ביטחון וחברה או שמא יש מקום גם למנהיגות ירוקה הטומנת בחובה מחשבה על העתיד ודאגה לאיכות חיים בהווה.