כרכי מאמרים, נאומים ואמרות

בחבלי התנחלות
הוצאת עם עובד, 1958
בספר זה הרחיב לוי אשכול אודות המאבקים והאירועים בתולדות היישוב, לרבות פרקים הנוגעים להקמת ולפיתוח דגניה ב' ומצב המים בישראל. לוי אשכול מספר בפרסום זה על פעילותו בהתיישבות כחקלאי, כחלוץ וחבר קבוצה וכפעיל בכיר בתחום ההתיישבות לרבות יישוב העולים לאחר
תמונת ברירת מחדל
בעריכת אלכסנדר מנור, 1965
בספר זה רוכזו אמרות מתוך כתביו, נאומיו ומאמריו של ראש הממשלה אשכול. הספר הודפס תוך כדי כהונתו בראשות הממשלה והתייחס לנושאים שונים בשדות פעילות מגוונים. עורך הספר אלכסנדר מנור פרסם באותן שנים ספרים דומים לדמויות מכוננות נוספות תבנועת העבודה - ברל
במעלה הדרך
בעריכת יהודה ארז, הוצאת עיינות, 1965
בספר זה רוכזו מאמרים, נאומים והרצאות מאת ראש הממשלה ושר הביטחון. בספר חמש מאות עמודים ובו מדורים הנוגעים בנושאים הבאים: אדמה, מים, פיתוח, כלכלה ומשק, בעיות המדינה, ענייני חוץ וביטחון, המדינה והעם, בנתיבות התנועה.
ברית אדמה
הוצאת תרבות וחינוך, 1969
בספר זה רוכזו כתביו של לוי אשכול הנוגעים לסיפור התיישבות האלף בגוש הקישון, פעולותיו כמנהל חברת ניר, יוזמת ההתיישבות בחל לכיש ועוד. בספר 328 עמודים.
תמונת ברירת מחדל
הוצאת ההסתדרות הציונית, 1969