מערכי שיעור להורדה

שר האוצר לוי אשכול במפגש עם ילדי בית ספר בנהורה, מאי 1957, מקור: ארכיון יד לוי אשכול
ראש הממשלה לוי אשכול מקבל פרחים מילדי הגליל, 11.7.1967, מקור: ארכיון יד לוי אשכול
חטיבת ביניים ותיכון