מצגת 1: התיישבות

 

קבצים מצורפים:

דף עבודה מעברות - מדיניות ההתיישבות

מדיניות ההתיישבות - מערך מלווה לשיעור דיגיטלי