בעלי תפקידים

בעת הקמתה של יד לוי אשכול נמנו מייסדי העמותה עם חבריו ומוקיריו של לוי אשכול.

כיום ממשיכה העמותה לפעול באמצעות חברי עמותה מתנדבים הפועלים לקדם את מטרותיה להנצחת זכרו ופועלו.

חברי מוסדות העמותה:

 

יושבת ראש מייסדת ונשיאת כבוד: 

גברת מרים אשכול ז"ל

 

ועד המנהל

מר אבי וידרמן (יושב ראש)

גברת יהל בן-נר

מר ליאור גולדשטיין

מר בועז רדי

מר אלון רובינשטיין

מר יוחאי שוחט

 

ועדת ביקורת: 

גברת  שושנה כרם (יושבת ראש)

גברת צופיה דימנט-יוסף

מר ברק לוי-שילת