השמשים: רופין ואשכול

שם הספר השמשים: רופין ואשכול
אברהם רוזנמן, הוצאת ההסתדרות הציונית, 1992