נחתם הסכם לשיקום בית לוי אשכול

חזית הבית, 2013
01/07/2014

יד לוי אשכול והחברה הגנת הטבע חתמו על מזכר הבנות לקראת הקמת הבית. עיתון הארץ התייחס להסכם ההיסטורי וכתב כי "מסתמנת נקודת אור בדמות שיתוף פעולה בין העמותה לבין החברה להגנת הטבע, שתעזור בניהול ותקצוב הפרויקט להסבת הבית הישן למוזיאון, בסיוע כספים נוספים של האגך לאתרי מורשת במשרד ראש הממשלה.

הסיכום נחתם רק לפני שבועות מספר - בביתה ובנוכחותה של אלמנתו ומי שפעלה לאורך השנים לשימור מורשתו של אשכול, מרים אשכול; אולם שני הצדדים מבהירים כבר כעת שהשיפוץ צפוי להתקיים עוד השנה, וכי המוזיאון החדש צפוי להיפתח כבר בשנה הבאה."

הליכים מקדימים לתהליך השיפוץ נעשים מזה תקופה בסיועו המקצועי של אליאב נחליאלי. המשך התהליך יתקיים בחסות ועדת היגוי משותפת לשני הגופים, בנשיאותה של הגברת מרים אשכול.