אורחי נשיא המדינה

הענקת ספר לנשיא ריבלין
19/03/2015

נשיא המדינה ראובן ריבלין אירח בלשכתו ביום 19 במרס את נציגי יד לוי אשכול לרגל צאתו לאור של הספר "אשכול: ביוגרפיה פוליטית, 1969-1944" בחסות העמותה ובהוצאת רסלינג.

מחבר הביוגרפיה דוקטור ארנון למפרום העניק לנשיא המדינה את ספרו. הנוכחים שמעו מן הנשיא אודות חוויותיו האישיות מתקופת כהונתו של אשכול ומשנות ילדותו בשכנות למעון ראש הממשלה, בו מקיימת כיום יד לוי אשכול פעילות לשיקום המתחם.

הנשיא ריבלין האזין לסקירת חברי העמותה אודות פעילות זו והתחדשות הפעילות הכוללת בתחום הנצחתו של לוי אשכול.