דברים לזכרו

ב-26 בפברואר 1969 פתח יושב ראש הכנסת קדיש לוז את ישיבת הכנסת והודיע על פטירתו של ראש הממשלה לוי אשכול:

"בצער וביגון אני מודיע לכנסת על פטירת ראש הממשלה לוי אשכול ז"ל ... יחד עם בני המשפחה, חבריו בדגניה ב' והעם כולו אנו מתאבלים על מותו של לוי אשכול, שר וגדול, רב פעלים שאין רבים כמותו, חבר יקר לרבים שהכירוהו אישית. פעולותיו חרותים בשדות ישראל, במפעלי פיתוחה, במערכות הבטחון; דמותו חרותה בלבבות חברים רבים שהכירוהו אישית".

- לקריאת דבר נשיא המדינה זלמן שזר בטקס ההלוויה

- לקריאת תמליל ישיבת האבל של הכנסת במלאות שבעה לפטירתו (קובץ להורדה).

- לקריאת הודעת האבל של הנהלת הסוכנות היהודית

לוי אשכול יושב במשרדו