פעילות הנצחה ממלכתית

עם פטירתו של לוי אשכול הוקמו מפעלי הנצחה רבים לזכרו ובמלאות שלושים למותו, במרס 1969 קיבלה ועדת הכספים של הכנסת החלטה ממלכתית ראשונה להנצחת זכרו: הקמתה של קרן למענקי מחקר הנושאת את שמו והחלה לפעול במסגרת המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח שבמשרד ראש הממשלה (כיום ממשיכה הקרן לפעול בחסות משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל).

על שמו של לוי אשכול נקבעו מספר אתרים גאוגרפיים ואתרים לאומיים ברחבי הארץ:

  • חורשה על שם לוי אשכולחבל אשכול: חבל ארץ במערב הנגב הצפוני, בין חבל עזה במערב, ובין נתיבות בצפון וחולות חלוצה בדרום. האזור המיושב בחבל ובו כעשרת אלפים תושבים משתרע על שטח של כאלף קמ"ר מקיבוץ בארי בצפון ועד חולות עגור בדרום, מנחל הבשור במזרח ועד רצועת עזה והגבול הבין-לאומי עם מצרים במערב. ביולי 1969 הוחלף שמו של אזור ההתיישבות ממועצה אזורית חבל מעון למועצה אזורית אשכול.
  • הגן הלאומי אשכול: משתרע ממזרח לנחל הבשור ושטחו כשלושת אלפים דונם, בין צומת אורים וצומת מעון. הגן נמצא בשטח המועצה האזורית מרחבים ומופעל על ידי רשות הטבע והגנים.
  • אתר אשכול של חברת מקורות: נמצא בדרום מערב בקעת בית נטופה ובו שני מאגרי מים שנחנכו ב-1964 לאיגום מי המוביל הארצי. המאגרים מרכזים 6 מיליון מ"ק מים המטוהרים במקום ומוזרמים אל המערכת הארצית.
  • תחנת הכוח אשכול: פועלת באשדוד  היא תחנת הכוח של חברת החשמל לישראל הפועלת באשדוד.
  • הכפר הירוק על שם לוי אשכול: כפר הנוער הפועל בדרום רמת השרון הינו מוסד ממשלתי שהוקם ב-1950 ומטרתו השרשת ערכי הציונות, הסוציאליזם והחלוציות.

זמן קצר לאחר מותו מומשה במשרד ראש הממשלה יוזמתו להענקת פרס יצירה לסופרים ולמשוררים.
פרס זה מוענק על ידי ראשי הממשלה מאז 1969 ונושא את שמו של לוי אשכול. מטרת הפרס הנה טיפוח הספרות העברית ועידוד מצוינות בכתיבה.

דמותו של אשכול הונצחה ב-1970 על גבי בול דואר וב-1985 הודפס דיוקנו על שטר כסף בערך של חמישה שקלים חדשים.
עם החלפת השטר במטבע, ב-1990 הוטבע הדיוקן על גבי הנפקה מיוחדת של מטבעות חמישה שקלים חדשים.
בשנת 2000 הוטבעה דמותו על גבי מדליה רשמית במסגרת סדרת ראשי ממשלת מדינת ישראל בהנפקת החברה למדליות.

בהחלטת הממשלה מספר 1505 מיום 27 בנובמבר 1988 אושרו העקרונות להנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, במסגרתם נקבעה חלוקה מחזורית של מלגות לחוקרים או לתלמידים על עבודות בתחומים הקשורים לפועלם של האישים. מועדי הענקת הפרס לזכרו של לוי אשכול ותנאי הסף להגשת מועמדות לפרס מתפרסמים באתר המועצה להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה.