אברהם אגמון ז"ל

אברהם אגמון
ממייסדי יד לוי אשכול

כלכלן ודיפלומט בכיר, חי בשנים 1992-1928. היה ממונה על תקציבי הביטחון בתקופת כהונתו של לוי אשכול כשר האוצר וסגן ראש אגף וראש אגף התקציבים בתקופת כהונתו כראש הממשלה.

עלה ארצה כמעפיל בשנת 1947 ולחם בקרבות מלחמת העצמאות בנגב. בשנותיה הראשונות של המדינה עבד במשרדי הדואר והאוצר ובלשכת הקשר נתיב במוסקבה.

בשנת 1958 נתמנה לממונה על תקציבי הביטחון במשרד האוצר ובשנים 1964-1960 יצא בשנית בשליחות דיפלומטית ועבד בשגרירויות ישראל בפולין ובברית המועצות. עם שובו נתמנה לסגן ראש אגף התקציבים וב-1968 לראש האגף.

בשנים 1975-1970 היה מנכ"ל משרד האוצר ובשנים 1992-1976 מנהלה הכללי של חברת דלק.

בפעילותו הציבורית היה יושב ראש הוועד הפועל של אוניברסיטת בן גוריון ויושב ראש הוועד המנהל של אוניברסיטת תל אביב.