מנהיגות ברוח אשכול

משתתפות הקורס בכנסת
15/03/2016

בשנה החולפת הייתה יד לוי אשכול שותפה לשני מחזורי הלימוד הראשונים של קורס מנהיגות לנשים בעמדות ניהול בכיר. הערב תמו לימודי המחזור השני וחולקו למשתתפות תעודות הסיום מטעם מרכז ההשתלמויות של אוניברסיטת בר-אילן. הקורס מרוכז על ידי עמותת כ"ן-כח נשים ובשותפות עם יד לוי אשכול ומרכז השלטון המקומי.

במהלך חודשי הקורס משתלמות המנהלות הבכירות במגוון תחומים הנוגעים להתנהלות בחיים הציבוריים והעסקיים, לרבות ימי סיור במשכן הכנסת ובמפגשים עם הנהלת עיריית תל אביב-יפו. יד לוי אשכול שותפה בגיבוש תכני הקורסים מתוך הכרה בגישתו המנהיגותית הייחודית של לוי אשכול והרצון להנחיל את ערכיו לדורות הבאים.

בשני המחזורים הראשונים השתתפו בקורס הניהול הבכיר משתתפות יהודיות, ערביות ודרוזיות.

יחד עם תעודות הסיום חולקו למשתתפות חוברות המונחון הכלכלי לסיוע בעבודתן היום-יומית.