חטיבות הארכיון

ארכיון יד לוי אשכול הוקם בראשיתו על בסיס תיקי המסמכים שהועברו ממשרדו של לוי אשכול בקרית הממשלה. אלפי המסמכים משנות כהונתו כראש ממשלה ומתקופת מלחמת ששת הימים מוינו והיוו יסוד לארכיון המתפתח, בו נקלטו עם השנים חומרי ארכיון שהועברו על ידי הגב' מרים אשכול וכן חומרים רבים שהועברו מלשכת שר האוצר, מארכיון הסוכנות היהודית ומגורמים פרטיים. 

בצד המסמכים הרשמיים קיימים בארכיון תעודות הוקרה, יומני פגישות, תעודות אישיות ותכתובת משפחתית.

פירוט מורחב על תוכן החטיבות ניתן למצוא בקובץ זה (PDF)

בארכיון הוקמו חטיבות המידע הבאות:

טבלת אודות חטיבת הארכיון
שם החטיבה תת חטיבה תקופה מס' מיכלים (תיקים) נגישות דיגיטלית
משרד ראש הממשלה כללי 1969-1963 27 (248) סריקה מלאה ב-2016
משרד ראש הממשלה אישי 1969-1963 31 (238) סריקה מלאה ב-2016
משרד ראש הממשלה לשכה 1969-1961 6 (57) סריקה מלאה ב-2016
משרד ראש הממשלה יחסי חוץ 1969-1952 8 (70) סריקה מלאה ב-2016
משרד ראש הממשלה פטירת אשכול 1980-1969 7 (55) סריקה מלאה ב-2016
משרד ראש הממשלה פניות ציבור 1969-1967 6 (46) סריקה מלאה ב-2016
ממשלה כללי 1969-1963 3 (21) סריקה מלאה ב-2016
מלחמת ששת הימים כללי 1967 7 (33) סריקה מלאה ב-2016
משרד הביטחון כללי 1967-1963 2 (5) סריקה מלאה ב-2016
הכנסת כללי 1969-1963 3 (29) סריקה מלאה ב-2016
משרד האוצר לשכת השר 1963-1952 6 (60) סריקה מלאה ב-2016
הסוכנות היהודית כללי 1956-1929 2 (20) סריקה מלאה ב-2016
הסוכנות היהודית גזברות 1953-1936 7 (71) סריקה מלאה ב-2016
מפלגה כללי 1969-1930 7 (61) סריקה מלאה ב-2016
פרשת לבון כללי 1965-1960 2 (12) סריקה מלאה ב-2016
שונות  כללי 1969-1922   מיון וסריקה ב-2016
מרים אשכול אישי / ציבורי 2015-1964    
קטעי עיתונות   1961 ואילך