חטיבות הארכיון

ארכיון יד לוי אשכול הוקם בראשיתו על בסיס תיקי המסמכים שהועברו ממשרדו של לוי אשכול בקרית הממשלה. אלפי המסמכים משנות כהונתו כראש ממשלה ומתקופת מלחמת ששת הימים מוינו והיוו יסוד לארכיון המתפתח, בו נקלטו עם השנים חומרי ארכיון שהועברו מלשכת שר האוצר, מארכיון הסוכנות היהודית ומגורמים פרטיים. בשנת 2017 החלה יד לוי אשכול לעסוק בקליטת ארכיון התצלומים של הגב' מרים אשכול ז"ל.

בצד המסמכים הרשמיים קיימים בארכיון תעודות הוקרה, יומני פגישות, תעודות אישיות ותכתובת משפחתית.

פירוט מורחב על תוכן החטיבות ניתן למצוא בקובץ זה (PDF)

בארכיון הוקמו חטיבות המידע הבאות:

טבלת אודות חטיבת הארכיון
שם החטיבה תת חטיבה תקופה מס' מיכלים (תיקים) מצב נגישות דיגיטלית
משרד ראש הממשלה כללי 1969-1963 27 (248) סריקה מלאה
משרד ראש הממשלה אישי 1969-1963 31 (238) סריקה מלאה
משרד ראש הממשלה לשכה 1969-1961 6 (57) סריקה מלאה
משרד ראש הממשלה יחסי חוץ 1969-1952 8 (70) סריקה חלקית
משרד ראש הממשלה פטירת אשכול 1980-1969 7 (55) סריקה מלאה
משרד ראש הממשלה פניות ציבור 1969-1967 6 (46) סריקה חלקית
ממשלה כללי 1969-1963 3 (21) סריקה חלקית
מלחמת ששת הימים כללי 1967 7 (33) סריקה חלקית
משרד הביטחון כללי 1967-1963 2 (5) סריקה מלאה
הכנסת כללי 1969-1963 3 (29) סריקה מלאה
משרד האוצר לשכת השר 1963-1952 6 (60) סריקה מלאה
הסוכנות היהודית כללי 1956-1929 2 (20) סריקה מלאה
הסוכנות היהודית גזברות 1953-1936 7 (71) סריקה מלאה
מפלגה כללי 1969-1930 7 (61) סריקה מלאה
פרשת לבון כללי 1965-1960 2 (12) סריקה חלקית
שונות  כללי 1969-1922   סריקה חלקית
מרים אשכול אישי / ציבורי 2015-1964   בשלבי מיון
קטעי עיתונות   1961 ואילך   סריקה מלאה