ארכיון - מידע כללי

עם הקמתה הוגדרה מטרתה העיקרית של יד לוי אשכול בריכוז ובמיון כתביו ועזבונו הפרטי של ראש הממשלה. הארכיון המצוי ברשותנו מכיל מסמכים וכתבים מפרקי חייו השונים של ראש הממשלה לוי אשכול ושל פעילות העמותה מאז הווסדה. 

לבד מסידור חומריו המקוריים של לוי אשכול, בארכיון תיעוד סדיר של תכתובות מתפקידיו השונים בסוכנות היהודית, במוסדות המפלגה ובממשלת ישראל, כמו גם אוסף נרחב של קטעי עיתונות בהשתתפותו ואודותיו. המסמכים המוקדמים ביותר שמצויים ברשות הארכיון מתוארכים לשנות חייו הראשונות של לוי אשכול בארץ ישראל.

בשנת 2014 החלה יד לוי אשכול בהסדרתו מחדש של הארכיון וביצירת עותקים דיגיטלים של המסמכים. תהליכים אלו נעשים בשיתוף גנזך המדינה ואנו מצטערים להודיע כי בעקבותיהם מתאפשרים עיון וגישה למסמכי הארכיון באופן חלקי בלבד. קהל המתעניינים והחוקרים מוזמן להעביר פניות ושאלות באמצעות טופס יצירת קשר.

בעתיד מתוכננת גישה לארכיון מסמכים הממוחשב. ניתן להתעדכן בהתפתחויות על ידי ביקור חוזר בעמוד זה.