אזכרה שנתית

יום האזכרה של לוי אשכול מצוין מדי שנה בטקס אזכרה ממלכתי המאורגן בידי משרד ראש הממשלה ועמותת יד לוי אשכול.

מועד האזכרה מותאם בסמוך ליום פטירתו של לוי אשכול (ח' באדר תשכ"ט) והמועד הקרוב יערך ב-6 במרס 2017, בחלקת הקבר שבחלקת גדולי האומה בהר הרצל.