כן, לא, שחור, לבן

תמונת ברירת מחדל
מערך בנושא דילמות וקבלת החלטות - מפגשים לגילאי חט"ב / חט"ע

בפעילות חוקרת ובדיון אקטיבי במליאה נשאל מהי קבלת החלטות? האם למציאות הקיימת ולתפקיד אותו ממלא מקבל ההחלטות צריכה להיות השפעה על התהליך? אילו שיקולים מניעים אותנו?

האם יש הבדל באופן בו אנו מקבלים החלטות לעומת אדם הנמצא בעמדת כוח. באמצעות מפגש עם טקסטים והכרת המציאות בה נדרש לוי אשכול בתפקידיו השונים להתמודד עם דילמות, הכרעות גורליות וקבלת החלטות - נתוודע לסיפורו של מנהיג ונכיר עוד רובד מתולדות העם והמדינה.

*פעילות זו יכולה להוות כהדרכה בודדת או כחלק מסדרת מפגשים בנושא אשכול מנהיגות